Vanggaard

Sophie Schmidt

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Sophie Smith
Fødselsnavn Sophie Smidt
Fødselsnavn Sophie Schmidt

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Jeppe Larsen Schmidt 1739 Marie Lyders 1741

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1782 Billesbolle, Odense, Denmark
Vielse 1801
Død 06/02/1840
Begravelse 06/02/1840