Vanggaard

Søren Christian Andersen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Soren Kristen Andersen
Fødselsnavn Soren Kristian Andersen
Fødselsnavn Soren Christian Andersen

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1781 Tolne, Hjørring, Denmark
Vielse 16/04/1815 Tolne, Hjørring, Denmark
Død 16/09/1867