Vanggaard

Ane Else Jensen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Anna Else Jensen
Fødselsnavn Anne Else Jensen
Fødselsnavn Anna Else Jensdatter

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Jens Hansen 1780 Maren Marcusdatter 1784

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Christen Andersen 25/07/1800 Anders Christensen
Christensen
Christensen

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 16/01/1808 Breinberg, Hammer, Skanderborg, Denmark
Dåb 16/01/1808 Breinberg, Hammer, Skanderborg, Denmark
Vielse 12/09/1835 Hammer, Skanderborg, Denmark
Død 19/01/1858 Hjortsvang, Linnerup, Skanderborg, Denm
Begravelse 27/01/1858