Vanggaard

Johanne Marie Andersdatter Nybroe

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Johanne Marie Andersen
Fødselsnavn Johanne Marie Andersdr
Fødselsnavn Johanne Maria Andersdr
Fødselsnavn Johanne Maren Andersdr

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Anders Nielsen Nybroe 1770 Maren Joergensen Pedersdatter Bouet

Partnere

Partner Fødselsdato Børn
Jens Erland Svendsen 03/04/1816 Svend Jensen
Maren Pedersdatter Jensen
Poul Jensen Estrup 1786

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Dåb 11/10/1812 Byrum, Hjorring, Denmark
Vielse 1847
Vielse 22/12/1854 Byrum, Laesoe, Hjorring, Denmark
Død 22/08/1870 Byrum, Hjorring, Denmark