Vanggaard

Maren Povelsdatter

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Maren Poulsen Hoyer
Fødselsnavn Maren Poulsen
Fødselsnavn Maren Povlsen
Fødselsnavn Maren Povelsdatter
Fødselsnavn Maren Povlsdatter

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1719 Kalhauge, Hornborg, Skanderborg, Denmark
Vielse 19/10/1751 Kalhave, Hornborg, Skanderborg, Denmark
Død

Slægtskabsrapport

Navn Art Fødselssted Fødselsdato Dødssted Dødsdato
Partner
Terkild Jørgensen Højer Ægtemand Hornberg, Denmark 1728 Kalhave, Hornborg, Skanderborg, Denmark 02/09/1804
Børn
Anne Terkelsdatter Datter
Kirsten Terkildsatter Datter Kalhauge, Hornborg, Skanderborg, Denmark 1752 Hornborg, Skanderborg, Denmark 04/05/1817
Karen Terkelsdatter Datter Hornborg, Skanderborg, Denmark 1753
Anne Terkelsdatter Datter Kalhave, Hornborg, Skanderborg, Denmark 1755 Kalhave, Hornborg, Skanderborg, Denmark 16/11/1755
Maren Terkelsdatter Datter Hornborg, Skanderborg, Denmark 1759
Oldebørn
Jens Andersen/ Oldesøn
Hans Andersen Oldesøn Hornborg, Skanderborg, Denmark 14/10/1807
Jens Andersen/ Oldesøn 05/03/1809 06/03/1809
Therkild Andersen Oldesøn Haurum, Skanderborg, Denmark 21/10/1815
Christoffer Andersen Oldesøn Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark 03/06/1819 Hornborg, Hornborg, Nim, Skanderborg, Denmark 13/01/1868
Svigerforældre
jorgen offesen hoyer Svigerfar
kirstine nielsdatter Svigermor
Svogre & svigerinder
Dorte Terkelsen Svigerinde
Anders Terkelsen Svoger of Hornberg, Denmark 1720
Niels Terkelsen Svoger of Hornberg, Denmark 1724
Anne Jorgensen Hoyer Svigerinde Hornberg, Denmark 1727 1776
Offer Jorgensen Hoyer Svoger Kalhauge, Hornborg, Skanderborg, Denmark 1730
Kathrine Jorgensen Hoyer Svigerinde Hornby, Sogn, Hjorring, Den. 1736
Nevøer & niecer
Anders Nielsen Svigernevø Kalhave, Hjorring, Den.
Anna Kirstine Nielsen Svigerniece
Jorgen Nielsen Svigernevø
Karen Nielsen Svigerniece
Karen Nielsdatter Svigernevø Hornborg, Skanderborg, Denmark 1758
Jorgen Nielsen Svigernevø of Kalhave, Hjorring, Denmark 1759 1760
Offer Nielsen Svigernevø of Kalhave, Hjorring, Denmark 1761
Kirsten Nielsdatter Svigerniece Kilhave, Hjorring, Den. 05/12/1772 Hornborg, Skanderborg, Denmark 10/04/1796
Svigerbedsteforældre
Mourids Hansen Hoyer Svigeroldefader of Rask, Hjorring, Den 03/06/1636 20/08/1722
Gertrud Mouritzdatter Borchorst Svigeroldemoder Gunderup 04/11/1646 Hvirring 11/05/1709
Offe Mouritsen Hoyer Svigerbedstefader Rask, Hjorring, Den. 1671 Rask, Hjorring, Den. 1729
Anna Ottesdatter Svigerbedstemoder Denmark 1675 Uldum, Vejle, Denmark 1737
Børnebørn
Ane Cathrine Jensdatter Sønne-/datterdatter
Anders Madsen Datter-/Sønnedatters ægtefælle Hedensted, Vejle, Denmark 21/04/1767
Maren Jensdatter Sønne-/datterdatter Hornborg, Skanderborg, Denmark 1774