Vanggaard

Hautoren Andersen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Hautorn Andersen

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1622
Vielse februar 1655 Vestero, Laesoe, Hjorring, Denmark
Begravelse 17/03/1705 Vestero, Laesoe, Hjorring, Denmark
Død