Vanggaard

Johannes Gram

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Johannes Gram
Fødselsnavn Johannes Olesen Gram
Fødselsnavn Johannes Olsen Gram

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 1791 of Byrum, Hjorring, Denmark
Vielse 06/10/1811 Byrum, Hjorring, Denmark
Død 1834