Vanggaard

Anders Larsen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Andet navn Lassen

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Lars Peter Hansen Ane Marie Hansen

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Vielse