Vanggaard

Soren Martin Andreas Viste Andersen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Soren Martin Andreas Viste Andersen

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Anders Wiste Andersen 09/07/1843 Anne Cathrine Uhrskou 28/08/1845

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 23/03/1875 Torring, Skanderborg, Denmark
Død