Vanggaard

Anne Sorensen

Persondiagram

Yderligere navne

Yderligere navne Navn
Fødselsnavn Anne Sorensen
Fødselsnavn Ane Sorensen

Forældre

Fader Fødselsdato Moder Fødselsdato
Soren Jensen 1774 Ane Marie Jensen 1777

Personbegivenheder

Begivenhedstype Dato Sted Beskrivelse
Fødsel 16/10/1823 Hvillum, Ejstrup, Skanderborg, Denmark
Dåb 16/10/1823 Ejstrup, Skanderborg, Denmark
Vielse 08/12/1852 Ejstrup, Skanderborg, Denmark
Vielse
Død